Uzturēšana

PakalpojumiUzturēšana

Tehniskā uzturēšana

Labākai mājas lapas un internetveikala darbībai ir regulāri nepieciešami atjauninājumi, lai netiktu ietekmēta tā darbība, kā arī saglabātos drošība.

Mājas lapas standarta uzturēšana
5 EUR/mēnesī

standarta tehniskā pārbaude

moduļu atjaunināšana

sagatavota satura ievietošana mājas lapā

Mājas lapas uzturēšana un papildināšana
10 EUR/mēnesī

standarta tehniskā pārbaude

moduļu atjaunināšana

satura izveide un ievietošana mājas lapā

Internetveikala standarta uzturēšana
10 EUR/mēnesī

standarta tehniskā pārbaude

moduļu atjaunināšana

sagatavota satura un preču ievietošana katalogā

internetveikala tehniskā palīdzība

Interntveikala uzturēšana un vadība
20 EUR/mēnesī

standarta tehniskā pārbaude

moduļu atjaunināšana

preču satura izveide un ievietošana internetveikalā

noliktavas pārraudzība

internetikala tehniskā palīdzība